Berikut komposisi term-term miskin dalam al-Qur’an berdasarkan penjelasan paragraf di atas: Term مسكين Term ini terdapat dalam ayat al-Baqarah/2:184. al-Baqarah/2:184. Dalam mushhaf …

Melihat perkembangan pemikiran dan praktik wakaf yang menuntut untuk mendapat perhatian yang serius demi menciptakan daya tahan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan …