Melihat perkembangan pemikiran dan praktik wakaf yang menuntut untuk mendapat perhatian yang serius demi menciptakan daya tahan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan …

PENGERTIAN NASABAH Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.[1]Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang …